ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αποτελέσματα ECCE

Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το πτυχίο. Όλοι οι υποψήφιοι που προετοιμάστηκαν από τους καθηγητές του σχολείου πέρασαν. 100% επιτυχία! Συγχαρητήρια σε όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Advertisements